{{model.query.filters.duration.min}} min {{model.query.filters.duration.min}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min Över {{model.query.filters.duration.max}} min

Varför firar vi Kristi himmelsfärdsdag?Åk F-3, 4-6

Kristi himmelsfärdsdagen är en av svenska kyrkans viktigaste dagar. Den firas alltid på en torsdag, 40 dagar efter påsk.

Globala målen - Ingen fattigdomÅk F-3, 4-6

Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 1 innebär. Barn reflekterar och filmen ger konkreta tips hur vi ska få vår värld att må bättre.

Den stora utvandringenÅk 7-9, gym

Mellan åren 1840 och 1914 utvandrade ca 1,5 miljoner svenskar till Nordamerika.

Skam FranceGym

I den fjärde säsongen är Imane huvudperson och hon är trygg med sina åsikter och personliga val när det gäller kläder, hur hon utövar sin religion och lever sitt liv.

BrillebjörnFörskolan

Genom att använda magi hjälper Brillebjörn barnen att klara av saker i vardagen som känns svåra.